Saltear al contenido principal

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679), Manel Llucià Mayor (des d’ara EL TITULAR), es compromet a protegir la seva privacitat i li garanteix el compliment de la legislació de protecció de dades personals i, en concret, que la seva informació personal serà tractada de forma lícita, lleial i transparent d’acord amb fins determinats explícits i legítims, només si és adequada, pertinent i limitada al que és necessari en relació amb el tractament exacta i actualitzat de manera que es permeti la identificació de l’interessat, només durant el temps necessari per als fins del tractament, garantint la seva seguretat.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Titular: Manel Llucià Mayor
Domicili Social: Bruc, 31, 08700 Igualada
Telèfon: +34 659043872
Correu electrònic: manel.llucia@cetim.cat

 

Amb quina finalitats tractem les dades?

Tractem les seves dades amb les següents finalitats:

  • Prestar els serveis que vostè ens demana: fem servir la informació per poder prestar-li els serveis que ens ha demanat.
  • Contactar amb vostè en cas de necessitar protegir els seus interessos, en relació al servei contractat. Aquestes comunicacions no tenen finalitats comercials.
  • Comunicacions: fem servir les dades que ens proporciona per gestionar la nostra relació amb vostè. Com a client i per millorar la seva experiència amb nosaltres.

Només tractem les seves dades personals quan tenim bases legals per fer-ho.

 

Com obtenim les dades?

Vostè ens facilita les seves dades personals quan ens contacta a través del nostre web, per telèfon o per correu electrònic. A través del formulari de contacte de la nostra web, vostè ha de marcar la casella d’acceptació de la Política de Privacitat manifestant així el seu consentiment voluntari, exprés, i prèviament informat.

 

Quines dades personals tractem?

Per “dades personals” entenem qualsevol informació relacionada amb vostè que ens permeti identificar-lo (per exemple: el seu nom, telèfon i informació sobre el seu accés al nostre lloc web).

Obtenim les seves dades personals quan vostè visita la nostra web i altres llocs web accessibles a través del nostre lloc, o quan vostè es posa en contacte directament amb nosaltres.

En concret, obtenim les següents dades o informació:

  • Dades bàsiques: nom i cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon.
  • Informació sobre el seu ús del nostre lloc web a través de Google, pot consultar la política de privacitat de Google aquí.
  • Dades que vostè inclogui en les comunicacions que intercanviï amb nosaltres o ens dirigeixi per carta, correu electrònic, telèfon i xarxes socials.

 

¿A qui comunicaran les dades?

EL TITULAR no cedeix les dades a tercers, excepte quan per obligació legal així li sigui requerit per l’Autoritat legal competent.

Sí que compartim les seves dades personals amb els següents tercers per als fins descrits en aquesta Política de privacitat:

  • Assessors legals i altres proveïdors de serveis de confiança, necessaris per a l’exercici de la nostra activitat, que han implementat polítiques de privacitat d’acord amb la legislació vigent.
  • Xarxes socials: és possible que accedeixi als nostres serveis a través de xarxes socials. I també fem servir plug-ins de xarxes socials en el nostre lloc web. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades, consulteu la política de privacitat d’aquests tercers (Facebook, Instagram, Twitter).

 

Quins són els seus drets?

Pot exercir els següents drets sobre les dades que hagi facilitat a EL TITULAR:

 

Dret d’informació i accés: pot sol·licitar-nos informació sobre les dades personals que tenim juntament amb la finalitat per a la qual han estat recollides, la identitat dels destinataris de les dades, els terminis de conservació, i la identitat del responsable davant el qual pot sol·licitar la rectificació, supressió i oposició al tractament de les dades.

 

Dret de rectificació: ens pot sol·licitar corregir qualsevol informació incompleta o incorrecta que tinguem sobre vostè.

 

Dret de supressió: pot sol·licitar-nos que eliminem o esborrem les seves dades personals quan no prevalguin altres motius legítims per seguir tractant-les.

 

Dret d’oposició: pot oposar-se al tractament de les seves dades personals encara que aquest tractament es basi en els nostres interessos legítims (o els d’un tercer) i hi hagi alguna cosa sobre la seva situació particular que faci que vulgui oposar-se al tractament sobre aquesta base.

 

Dret de portabilitat: pot sol·licitar la transferència a vostè o a un tercer de les seves dades personals.

 

Dret a retirar el seu consentiment: en el cas que hagi donat el seu consentiment per a l’obtenció, tractament i/o portabilitat de les seves dades personals per a un fi específic, té dret en qualsevol moment a retirar el seu consentiment per a aquest tractament. Un cop rebem la seva sol·licitud no continuarem tractant les seves dades per la finalitat o finalitats que originalment va acceptar, tret que tinguem una altra base legítima per seguir fent-ho d’acord amb la llei.

Si desitja exercir qualsevol d’aquests drets ha de enviar-nos una sol·licitud acompanyada d’un document acreditatiu de la seva identitat a:

Manel Llucià Mayor
Bruc, 31, 08700 Igualada
+34659043872
manel.llucia@cetim.cat

Tota la informació que vostè ens faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes vostè ens garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà vostè l’únic responsable de totes les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a EL TITULAR o de tercers per la informació que faciliti.

Volver arriba
Obrir xat
Et puc ajudar?
Hola!
En què et podem ajudar?